In life creativity rulez the day!

In life creativity rulez the day!

luni, 23 mai 2011

Găsite între pagini...

Numai foamea și
pierderea libertății pot degrada o ființă umană. (
Marin
Preda, Cel mai iubit dintre pământeni)

2 comentarii: